Julkilausumat

Neljänkymmenen toimintavuotensa aikana Paavalin synodi on laatinut useita julkilausumia ja kannanottoja. Tällä sivulla voit tutustua niistä tärkeimpiin

Paavalin synodin jäseneksi liitytään allekirjoittamalla Julkilausuma kirkon virasta vuodelta 1976

Vuoden 2001 paastonajan kirkkopäivillä annettu julkilausuma Erillisvihkimyksen teologiset perusteet

Vuonna 2006, reaktiona ns. Heikan työryhmän lausuntoon ja sen pohjalta annettuun piispankokouksen selontekoon Paavalin synodi antoi julkilausuman Jumalan sanan varassa eteenpäin