Paavalin synodi

Paavalin synodi on vuonna 1976 perustettu yhdistys, jonka tarkoitus on edistää Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen mukaista uskoa ja toimintaa Suomessa. Yhdistys perustettiin erityisesti puolustamaan Raamatun mukaista apostolista saarnavirkaa tilanteessa, jossa niin sanottua naispappeutta oltiin tuomassa Suomen ev. lut. kirkkoon. Paavalin synodin syntyhistoriasta ja työnäystä kertoo hyvin yhdistyksen pitkäaikaisen puheenjohtajan, Timo Holman, juhlaesitelmä synodin 30-vuotisjuhlassa vuonna 2006.

Esitelmä Paavalin synodin paastonajan kirkkopäivillä